Kullanım Koşulları


Bu web sitesi Cema İnş. Malz. Müteah. Tic. ve Ltd. Şti'ye (“CEMA”) aittir, Cema tarafından işletilip bilgi amaçlı kullanımlar için size sunulmuştur. Bu siteye erişerek ya da bu siteyi kullanarak bu Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Politikamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Kullanım Koşullarımızı ve Gizlilik Politikamızı kabul etmiyorsanız bu siteyi kullanmamalısınız.

 

Sitenin Sizin Tarafınızdan Kullanımı

 

Aksi belirtilmediği takdirde bu site sizin kişisel ve ticari olmayan kullanımınız için tasarlanmıştır. Sitenin sağladığı bilgi, yazılım, ürün ya da hizmetlerin hiçbiri sizin tarafınızdan değiştirilemez, kopyalanamaz, aktarılamaz, teşhir edilemez, ifa edilemez, çoğaltılamaz, yayınlamaz, lisans verilemez, bunlardan başka işler türetilemez, devredilemez ya da satılamaz. Sitede bulunan malzemelerin bir kısmını, kendi ticari olmayan kullanımınız için, herhangi bir telif hakkı, ticari marka ya da patenti değiştirmemek ve silmemek koşuluyla görüntüleyebilir, elektronik olarak kopyalayabilir, indirebilir ve yazılı materyalleri yazdırabilirsiniz. Bu sitedeki malzemelerin herhangi bir şekilde Cema’nın yazılı izni olmaksızın değiştirilmesi, çoğaltılması, dağıtılması, yayınlanması, teşhir edilmesi, aktarılması ve benzeri faaliyetlerde bulunulması yasaktır.

İndirdiğiniz yazılım, dosyalar, grafikler, veriler ve malzemeler, Cema’ya ya da Cema’dan izin alanlara aittir. Bu malzemeleri indirmeniz halinde, bunlar sizden Cema tarafından belge koruması altında geri alınabilir. Cema yazılımın ve ilgili fikri mülkiyet haklarının bütün tasarruf haklarını elinde bulundurur. Malzemeleri yeniden dağıtamayacağınız ya da satamayacağınız gibi tasarımıyla oynayamaz ya da başka bir forma sokamazsınız.

 

Sizin Sunduğunuz Malzemeler

 

Bize sunduğunuz bütün malzemelerden yasallık, güvenirlik, uygunluk, orijinallik ve telif hakkı açısından sorumlu olduğunuzu kanuni olarak kabul etmiş sayılırsınız. Siteye hakaret içeren, küçük düşürücü, müstehcen, tehditkar, özel ve kamu haklarına saldırıda bulunan, baştan çıkartıcı, yasal olmayan, sakıncalı ya da suç oluşturacak, suça teşvik edecek herhangi bir tarafın haklarını çiğneyecek, mükellefiyete yol açacak ya da kanuna karşı gelecek herhangi bir malzeme yükleyemez, dağıtamaz, ya da yayınlayamazsınız. Siteye ticari bir içerik yükleyemezsiniz.

Gizlilik Politikamıza uygun olarak, şahsen tespit edilebilir bilgiler hariç, Cema’ya bu site üzerinden göndermiş olduğunuz tüm fikirler, öneriler, yorumlar, grafikler ya da diğer bilgiler, bu anlaşma sonradan feshedilse de Cema’nın mülkiyetinde kalacaktır. Cema ve yetkilileri, bize gönderdiğiniz bütün bilgileri tüm ticari ve ticari olmayan amaçları için, her ne nedenle olursa olsun herhangi bir ödeme yükümlülüğü olmadan kopyalama, ifşa etme, dağıtımını yapma, bünyesine katma ve kullanma özgürlüğüne sahiptir.

 

Feragatname

 

Cema bu sitenin içeriğinin doğruluğu ya da eksiksizliği konusunda herhangi bir teminat veya garanti vermez. Metin, grafik ve bağlantıları içeren bu site ve sitenin içindekiler, bilgiler, hizmetler ve ürünler, “olduğu gibidir” ve sarih ya da zımni herhangi bir teminat kapsamına alınmamıştır. Cema bu sitede yer alan herhangi bir materyalin doğruluğunu veya belirli bir amaca uygunluğunu garanti etmediği gibi siteye erişiminiz, kullanmanız ya da bu siteden herhangi bir materyal indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda oluşabilecek herhangi bir hasar veya bulaşabilecek bir virüs ile ilgili olarak da sorumlu tutulamaz. Cema, bu sitede bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatasız olacağını, hataların düzeltileceğini, bu site ya da bu siteyi destekleyen sunucunun virüsler ya da diğer zararlı bileşenlerden arınmış olacağını temin ve garanti etmez. Cema bu sitedeki malzemelerin kullanımında eksiksizlik, doğruluk, ihtimam, yeterlilik, kullanışlılık, zamanlılık, güvenirlilik ve benzeri açılardan teminat sağlamaz. Yukarıda açıklananlara ek olarak, siz (Cema değil) bütün gerekli bakım, tamir ya da tahsis giderlerini üslenmekle yükümlüsünüz.

 

Sorumluluk

 

Cema, aşağıda belirtilen, web sitesinin sizin tarafınızdan kullanılmasıyla oluşan ya da kullanılmasından kaynaklanan hiçbir hasar ya da zarardan sorumlu değildir.

Bu hasar ya da zararlar aşağıdakileri kapsar (ama bunlarla sınırlı değildir):

·   Web sitelerinin kullanımı (ya da kullanımdaki yetersizlik)

·   Bizim web sitemizden hiper bağlantı yoluyla başka sitelerin kullanımı (ya da kullanımdaki yetersizlik)

·   İfa etmeme

·   Hata

·   Çıkarma

·   Kesilme

·   Kusur

·   İşlemde ya da aktarımda gecikme

·   Bilgisayar virüsü

·   Hat kesintisi

·   Bir kayıp ya da zarardan dolayı bir kişiye doğrudan tazminat verilmesi gereken hasarlar

·   Bir kayıp ya da zarardan kaynaklanması muhtemel olan hasarlar

·   Doğrudan bir kayıp ya da zarardan kaynaklanan çeşitli hasarlar ve masraflar

Cema, mevcut hasarlara kayıtsız kalması ya da önceden bu şekilde hasarlar meydana gelebileceği konusunda yetkili temsilcisine bilgi verilmiş olması halinde dahi hiçbir şekilde burada sayılanlar dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir hasardan ve zarardan sorumlu değildir. Hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

Tazminat

 

Bu koşul ve şartların herhangi birinin sizin tarafınızdan ya da sizin internet hesabınızı kullanarak sitemize erişen başka biri tarafından ihlali halinde, internet hesabınızla ilgili herhangi bir eylem (ihmalkarlık) sonucunda oluşan makul avukatlık ücreti ve mahkeme giderleri dahil olmak üzere, her türlü zarar, masraf, hasar ve giderlerin tazmini; Cema’nın yöneticisi, çalışanlarının, ajanslarının, lisans alanlarının zararlarının tazmini, savunması ve korunması sizin sorumluluğunuz altındadır.

 

Diğer Sitelerle Bağlantılar

               

Bu Site başka Türkiye çapında web sitelerine de ulaşmanızı sağlayabilir. Bu sitelerden herhangi birini ziyaret ederseniz o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Cema bu siteleri kontrol etmez. Web sitenizin adres bölümündeki web adresini (URL) hala cemayapi.com.tr sitesinde mi yoksa başka bir sitede mi olup olmadığınızı tespit etmek için kontrol edin. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından sorumlu değiliz. Bu sitelere erişirken oluşabilecek riskleri almaktasınız.

 

Adli Yetki

 

Bu site Cema tarafından kontrol edilir ve işletilir. Site ve site içeriği ile ilgili her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Maddi ve Usul Hukuku Kuralları uygulanır ve münhasıran Türk Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Web Sitesinde ve Kullanım Koşullarında Değişiklikler

 

Cema bu Sitedeki malzemeleri sağlamakla, bunların her zaman sizin tarafınızdan kullanılabilir olmaya devam edeceğini temin etmez. Cema bu Sitenin tamamını ya da herhangi bir kısmını size haber vermeden kapatmaya yetkilidir. Ayrıca Cema bu sitenin koşullarını, şartlarını ve genelgelerini değiştirme hakkını da elinde tutar. Yapılan değişikliklerden sonra sizin Siteyi kullanımınızı değiştirilen Kullanım Koşullarına onay verdiğinizi addederek devam eder. Düzenli olarak bu Kullanım Koşullarını gözden geçirip, değiştirilip değiştirilmediklerini tahkik etmeyi kabul etmektesiniz.

 

Bu Anlaşmanın Feshi

 

Bu anlaşma, taraflardan biri tarafından feshedilinceye kadar geçerlidir. Bu Siteden sağladığınız bütün malzemeleri, ilgili tüm belgeleri, bütün kopyaları ve kurulumları imha ederek bu anlaşmayı istediğiniz zaman feshedebilirsiniz. Cema’da bu anlaşmanın herhangi bir koşul ya da şartını ihlal ettiğinize karar verirse, anlaşmayı, size karşı herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın önceden haber vermeden tazminatsız feshedebilir. Fesihle beraber bütün malzemeleri imha etmek zorundasınız.

 

Muhtelif Konular

 

Bu anlaşmanın herhangi bir hükmü yasaya aykırı, geçersiz ve uygulanamaz ise geriye kalan hükümler oldukları gibi kalacaklardır. Bu, sizin her açıdan bu siteyi kullanımınızla ilgili olarak Cema ile aranızdaki anlaşmanın tamamını teşkil eder.

Gizlilik Politikası | Kullanım Koşulları